Stanislav Bruncko

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, kde v roce 2011 obhájil diplomovou práci “Zálohování výživného”. V roce 2017 obhájil rigorózní práci na téma “Poručenství v českém právním řádu” (titul JUDr.). V roce 2018 absolvoval doktorský studijní program Občanské právo na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity s obhájením práce “Systém výživného v České republice” (titul Ph.D.). Absolvent Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2012 obhájil bakalářskou práci, jejíž tématem bylo srovnání českého trestního a kanonického trestního práva. Od roku 2009 do roku 2015 působil v brněnské advokátní kanceláři specializované zejména na rodinné právo. Specializuje se na rodinné, občanské, trestní a obchodní právo, přičemž v některých uvedených oblastech i publikuje. Mimo jiné se podílel na vzniku Unie soudních znalců, o. s. a prováděl poradenství pro znalecký portál www.znalecelektro.cz. Od roku 2015 poskytuje právní poradenství významné brněnské neziskové organizaci Spondea, o.p.s., která se zabývá řešením krizových situací v rodině a pomocí osobám postiženým domácím násilím. Je členem Asociace manželských a rodinných poradců, z.s., a předsedou spolku Křesťanští právníci, z.s.

Ovládá anglický a německý jazyk.

Michael Straka 

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2016 obhájil diplomovou práci na téma „Pojem znásilnění“ (titul Mgr.). S JUDr. Bc. Stanislavem Brunckem, Ph.D., spolupracuje od roku 2016 a advokátem je od roku 2019. Ve své praxi se Michael Straka zabývá zejména trestním právem, a to jak obhajobou obviněných, tak zastupováním poškozených, dále právem rodinným, občanským a přestupkovým. Mezi jeho záliby patří především sport, a to zejména kulturistika, ve které aktivně závodil, dále vaření a výroba nábytku.

Ovládá anglický jazyk.

Veronika Kozlová

Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde v roce 2011 obhájila diplomovou práci na téma “Masová média jako materiální pramen práva” (titul Mgr.). Od roku 2011 je doktorskou studentkou studijního programu Občanské právo na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity, kde píše disertační práci na téma “Domácí násilí v občanském právu”. Od roku 2013 pracovala jako právník neziskové organizace Spondea, o.p.s, kde se zabývala pomocí obětem domácího násilí. Advokátní koncipientkou ve stávající kanceláři je od roku 2015. Specializuje se na občanské, rodinné a trestní právo, zvláště pak na problematiku domácího násilí, kterou se zabývá i ve svých odborných publikacích. Kromě práva se věnuje cvičení, zejména józe a akrobacii ve vzdušné síti. Je autorkou cvičení D-Yogi Fly a provozovatelkou studia Flash Gym – www.jogavevzduchu.cz. Od roku 2016 je na rodičovské dovolené, výkon koncipientské praxe má přerušen.

Jiří Kočiščák

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kterou v roce 2019 zakončil diplomovou prací na téma “Vývoj judikatury v doménových sporech” (titul Mgr.). Ve stávající advokátní kanceláři působí od roku 2016, od roku 2019 je advokátním koncipientem. V rámci kanceláře má na starosti zejména obchodní, občanské a správní právo, včetně práva azylového. Je aktivní hráč šachu (v roce 2008 mu byl udělen titul “Mistr FIDE”), ze skupinových sportů se rekreačně věnuje hokejbalu. Jako dobrovolník příležitostně spolupracuje s organizací HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. Ovládá anglický jazyk.

Lucie Zatloukalová

Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde v roce 2019 obhájila diplomovou práci na téma „Právo na rozvod a tzv. tvrdostní klauzule“ (titul Mgr.). Od roku 2019 studuje doktorský studijní program Občanské právo na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde píše disertační práci na téma „Nesezdané soužití de lege ferenda“. Ve stávající advokátní kanceláři působí od roku 2018, od roku 2019 je advokátním koncipientem. Spolupracovala s neziskovou organizací Spondea, o. p. s., kde se zaměřovala na pomoc obětem domácího násilí. Před prací v advokátní kanceláři absolvovala stáž na Ústavním soudu ČR, u Veřejného ochránce práv a na Probační a mediační službě Prostějov. Zaměřuje se zejména na občanské, rodinné a trestní právo, v oblasti rodinného práva je i publikačně činná. Několik let je vegankou, ve volném čase ráda čte, příležitostně hraje volejbal a cvičí jógu. Ovládá anglický jazyk.

Kateřina Filipová

Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2020 obhájila diplomovou práci na téma „Možnosti použití předchozí výpovědi nepřítomného svědka v hlavním líčení“ (titul Mgr.). Je absolventkou Obchodní akademie ve Valašském Meziříčí, obor Veřejnosprávní činnost. Ve stávající advokátní kanceláři působí od roku 2018, advokátním koncipientem je od roku 2020. Spolupracovala s neziskovou organizací Spondea, o. p. s., kde se zaměřovala na pomoc obětem domácího násilí. Ve volném čase ráda čte, navštěvuje divadla (především činohru a balet) a cestuje. Ovládá anglický jazyk.

Adam Blaha

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2020 obhájil diplomovou práci na téma „Zásahové žaloby ve správním soudnictví“ (titul Mgr.). Advokátním koncipientem ve stávající kanceláři je od roku 2020. Před studiem na Právnické fakultě Masarykovy univerzity prošel systémem Waldorfského vzdělávání, a to jak na úrovní základní školy, tak na úrovni střední školy. Před prací v advokátní kanceláři absolvoval stáž na Ústavním soudu ČR. Mezi jeho záliby patří především sport, a to zejména jízda na kole, turistika a posilovaní. Dále rád čte a vaří. Ovládá anglický jazyk.

Denisa Kurková

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2020 obhájila diplomovou práci na téma „Kyberkriminalita a její odhalování a vyšetřování“ (titul Mgr.). Ve stávající kanceláři působí jako advokátní koncipient od roku 2020. Spolupracuje s neziskovou organizací Spondea, o. p. s., kde se zaměřuje na pomoc obětem domácího násilí. Ve volném čase se rekreačně věnuje florbalu, fotbalu a turistice. Ovládá anglický jazyk.

Anna Krejčí

V advokátní kanceláři začala působit jako asistentka advokáta v roce 2017 a v témže roce nastoupila na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (obor Právo a právní věda). Nyní je na pozici právní asistentky. Kromě studia práv aktivně praktikuje Ashtanga jógu. Pochází z brněnské hudební rodiny, proto se také věnuje zpěvu a hře na housle. Je primáškou cimbálové muziky a působí ve studentském orchestru Mladí brněnští symfonikové. Ovládá anglický jazyk.

Lenka Kalábová

Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze – Fakulta podnikohospodářská, kde v roce 2008 obhájila diplomovou práci na téma „Problémy fundraisingu v ČR“ (titul Ing.). Dříve pracovala jako vedoucí koordinátor ve společnosti GUARANT International v Praze (přední organizátor kongresů a konferencí ve střední a východní Evropě). Pracovala také v IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o., jako manažer řízení změn. Ve stávající advokátní kanceláři pracuje od roku 2020 jako vedoucí kanceláře. Zabezpečuje asistenční, provozní a ekonomické potřeby advokátů a jejich týmu koncipientů a právních asistentů, a také má na starosti fakturaci klientům. Mimo práci se věnuje manželovi a svým třem synům. Ve volném čase ráda cestuje po evropských metropolích a čte duchovní a rozvojovou literaturu. Ovládá anglický jazyk, jehož studium si doplnila 3-měsíčním jazykovým kurzem „Business English“ na Marriott School of English v Londýně.

 

Chcete se i Vy stát součástí našeho týmu?

V současné době na pozici právních asistentů působí i další studenti Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Pokud máte zájem stát se součástí našeho týmu nebo pokud máte zájem o absolvování praxe, pak nám zašlete e-mailem svůj životopis a motivační dopis na adresu office@bruncko-straka.cz - ozveme se Vám sami obratem.